058 21 22 291

Samenkomst met Henk Wieringa, 3de advent

Zondag 16 december, 3e advent
10.00 uur:  
Voorganger: ds. Henk Wieringa. De dienst zal samen met anderen worden voorbereid
Lucas 1: 39-56
Thema: Praten over het wonder; Elisabet deelt in geloof.

Terug naar het agendaoverzicht