058 21 22 291

16 en 17 September: Mannenweekend

Mannenweekend

16 en 17 september

Al gedurende lange tijd leeft het idee/het verlangen/de droom om een weekend met de gemeente te organiseren. Twee jaar geleden zouden we het jaarthema "samen onderweg" afsluiten in de Strubben. Maar de Strubben ging dicht en er werd geen redelijk alternatief gevonden. Op de achtergrond bleven er bewegingen om er toch es samen op uit te trekken en weer mislukte het. Een droom valt regelmatig in duigen!

 

Ongeveer een half jaar geleden hebben Koenraad Witteveen, Cor Kooistra en Henk Wieringa de mogelijkheden weer eens bekeken en na lang wikken en wegen waarbij allerlei opties en scenario's de revue hebben gepasseerd kunnen we vanuit genoemde mannen nu dan toch een programma aanbieden voor een weekend voor mannen.
We hopen met de straks opgedane ervaringen dat het een stimulans is voor meer weekenden. Kortom het weekend is een try-out maar kent ook het verlangen naar "meer" naar....opvolging.

Hoe ziet het programma er uit?
16 en 17 september a.s. gaan we met mannen uit de Parkkerk op de fiets naar Sneek. Via de mooiste fietspaden zullen Leeuwarden en Sneek verbonden worden en zal er verbinding tussen de deelnemers komen.
We gaan niet via de rechtstreekse lijn maar via de toeristische route waarbij we allerlei mooie dorpen zullen “aandoen”. We vertrekken zaterdag om 10.00 uur en hebben dan al (vanaf 09.00 uur) een fries ontbijt achter de rug (georganiseerd door Ank van Vliet).
Onderweg hebben we stops waarbij we aan de hand van de kaartjes van het door Oeds Blok ontwikkelde spel “Tafelgesprekken” en aan de hand van bijbelverhalen en uitspraken van Jezus op een speelse manier met elkaar in gesprek proberen te komen. Onderweg gebruiken we een lunch/picknick die zal worden verzorgd  door een van de kringen uit de gemeente. 

 

Ook wacht onderweg nog een heuse sportactiviteit......
Aangekomen in Sneek (tussen 17.00 en 18.00 uur) worden we verwacht in de baptisten gemeente aldaar en is er na een maaltijd van de chinees een avondvullend programma rondom het thema "Verandering....neem de tijd".
We zingen samen en denken na over voornoemd thema. Vanaf de chinees zullen ook mannen uit Sneek en de Parkkerkers die niet hebben meegefietst de gelederen komen versterken. We slapen vervolgens in de kerk en de volgende ochtend bezoeken we de kerkdienst.
Na die dienst stappen we weer op de fiets om via de rechtstreekse lijn naar Leeuwarden te fietsen. Onderweg hebben we waarschijnlijk stof genoeg om in gesprek te zijn. Rond het middaguur eten we nog wat en rond 16.00 uur sluiten we af in de Parkkerk.

 

Kosten en aanmelding:
Koenraad, Cor en Henk zijn enthousiast over het idee en het programma. Het biedt mooie mogelijkheden voor verbinding. Het zal voor deelnemers een moment worden waar je later met genoegen en plezier op terugkijkt.......zo'n "weet-je--nog-wel" ervaring. Hopelijk ben je enthousiast geworden om mee te gaan!

 

Natuurlijk zijn er kosten aan dit weekend verbonden. We menen ze met 20 euro laag te hebben gehouden.....
Aanmelden (voor het hele weekend of een deel ervan) kan bij:
Koenraad Witteveen
tel. 058-2160561

 

Terug naar het nieuwsoverzicht