058 21 22 291

#Vrouw058

Per 1 oktober 2017 is het interkerkelijk vrouwenwerk onderdeel geworden van #Geloven058. De naam Schitter is daarom vervangen door #Vrouw058. Onze missie blijft hetzelfde: Vrouwen uit verschillende kerken bij elkaar brengen om te zoeken naar dat wat ons bindt: onze liefde voor God.

Het kernteam bestaat uit vrouwen uit verschillende kerken, de medewerkers komen uit verschillende kerken en we proberen elke activiteit ook in een ander kerkgebouw te organiseren. 
 

Voor dit seizoen staan er 3 activiteiten gepland:

  • 10 november 2017 Womenpraise
  • 2 februari 2018 Vrouwevent
  • 1 juni 2018 Vriendinnenavond

Wil je een keer meehelpen of heb je leuke ideeën, voel je vrij contact met #Vrouw058 op te nemen!


10 november 20.00 uur Womenpraise

  • Thema: Een hoopvol plan!
  • Locatie: Stadskerk de Wijngaard, mr PJ Troelstraweg 147a
  • Kosten: collecte van € 5,00 voor de kosten 
  • M.m.v. Vrouwenkwartet Womenpraise uit Ureterp
  • Een avond vol bemoediging, zang, muziek en ontmoeting!
  • Opgeven kan via de site: www.geloven058.nl/vrouw058 


WELKOM!

Terug naar het nieuwsoverzicht