058 21 22 291

Nieuwe Alpha Cursus 2018

De Alpha Cursus

In onze gemeente hebben we nu een aantal malen de Alpha-cursus mogen organiseren en er hebben een behoorlijk aantal leden en vrienden meegedaan aan deze cursus. We willen in 2018
weer één organiseren en daar willen we u nu al op attenderen.

De Alpha-cursus, wat is dat nou precies?
Waar doen ze dat en hoe?
Wie doen er aan mee?
Vaak rijzen dit type vragen bij het horen praten over de Alpha-cursus.

Het gaat om 11 avonden in ons kerkgebouw, nu op de maandagavond en daarnaast nog een verdiepingsdag op een zaterdag.
Iedere avond heeft dezelfde opzet. Het begint om 19 uur met een gemeenschappelijke maaltijd.
Na die maaltijd volgt een inleiding van ongeveer 20 tot 30 minuten, iedere keer door een andere spreker. Hierna is er een koffie- of theepauze en daarna gaat de groep in kleinere gespreksgroepjes uiteen om dieper in te gaan op het thema van die avond en op datgene waar de inleider over gesproken heeft. Iedere deelnemer heeft een eigen boekje waarin de stof kort wordt behandeld. De avond eindigt tussen 21.30 en 22 uur.

De cursus is zowel voor ‘beginners’ als voor ‘gevorderden’ die een opfrisser rond de basale vragen van het geloof kunnen gebruiken. Kortom: iedereen is welkom. Kent u mensen die zoekend zijn of veel vragen hebben? Wijs hen op deze mogelijkheid.

De cursus start zoals het nu staat op 15 januari 2018.

Wilt u meer informatie of wilt u zich nu al aanmelden?

Neemt u dan contact op met Tiemen Groen
Tel: 058-2121662
email: Tiemen Groen

De voorbereidingsgroep

Tiemen Groen
Gea Feenstra
Aukje Meerstra
Henk Wieringa

Terug naar het nieuwsoverzicht