058 21 22 291

Cursusaanbod

De Parkkerk biedt regelmatig cursussen aan.

Cursus op zoek naar de ander

Op zoek naar de Ander

Laten zien en horen wat je gelooft in de stijl die bij jou past!
Je gelooft en je wilt je geloof ook graag delen met anderen. 

In 6 bijeenkomsten willen we stilstaan bij onderwerpen die daar van alles mee te maken hebben.
Zo komt o.a. het volgende aan de orde:
Evangelisatie!?
Wat roept dit woord allemaal bij je op. Is het een last of een lust en hoe pak je dat vandaag de dag aan.

Hoe je het ook went of keert, ieder van ons heeft een bepaalde stijl bij het uitdragen van je geloof.  Je leert je eigen stijl kennen.
In wie herken jij jezelf? Lig je dichter bij Petrus of bij Paulus, bij Billy Graham of Moeder Theresa. Weet alvast: elke stijl kent z'n sterke punten en z'n valkuilen!

Wat is het verhaal van Jezus en wat is nou eigenlijk jou verhaal met Hem. Samen proberen we het onder woorden te brengen. We staan ook stil bij het werk van de Heilige Geest, voor je bekering, tijdens de bekering en na de bekering.
Tegenwerpingen zijn er altijd al geweest in de zin van b.v. waarom laat God het lijden toe. Misschien ken je er zelf ook wel een paar.
Hoe ga je daar mee om?

Voor deze cursus van 6 bijeenkomsten hebben zich inmiddels meer dan tien deelnemers aangemeld. Als je geïnteresseerd bent geef je dan per omgaande bij mij op.
Ds Henk Wieringa  058 8447532 of  email

NB Na opgave bekijken we als deelnemers welk moment van bijeenkomen het beste geschikt.

Gavencursus

Laat het duidelijk zijn: iedereen heeft gaven en die mogen worden ingezet tot opbouw van de gemeente! Maar wat zijn dat nou dan uiteindelijk: gaven en welke gaven heb ik dan? Tijdens de gavencursus proberen we antwoord te vinden op deze en meerdere vragen. Op de laatste avond zal de Gaventest worden ingevuld waarna op een later moment de uitslag hiervan met iedereen persoonlijk besproken zal worden.

Meer weten? Neem contact op met ds. Henk Wieringa: 058 - 8447532, 06 - 37564728, e-mail. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15.

Bijbelkringen

Een belangrijk onderdeel van onze gemeente zijn de ‘kringen’, kleine groepen van zo’n 7-12 mensen die samen meer willen leren over de Bijbel.

Alpha-cursus

Op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Dat is de Alpha-cursus. Meer dan dertien miljoen mensen wereldwijd hebben met veel plezier de cursus gevolgd, in Nederland ruim 160.000. Ook in de Parkkerk is de Alpha-cursus al een aantal keer gegeven. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a:

  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • Hoe leidt God ons?
  • Wat kan ik met de rest van mijn leven doen?
  • Geneest God vandaag nog?

De cursusavond bestaat uit drie gedeelten: een maaltijd, een korte inleiding en daaropvolgend een dynamisch gesprek in kleine groepen. De Alpha-cursus is vrijblijvend en bestaat uit tien doordeweekse avonden en een weekend weg.

De Alpha-cursus is iets voor u of jou als u / jij…

  • …denkt dat er méér is tussen hemel en aarde
  • …vrijblijvend meer wilt weten over het christelijk geloof
  • …houdt van een goed gesprek
  • …nieuwe mensen wilt ontmoeten
  • …christen bent en de basis wilt opfrissen.

Meer weten? Neem contact op met ds. Henk Wieringa: 058 - 8447532, 06 - 37564728, e-mail.