058 21 22 291

ds. Piet Brongers

Drs /ds. Piet Brongers, spreker:   I have a dream

21 oktober . Hij stelt zich voor:

 

Ik ben geboren in Enschede als middelste zoon in een voorgangersgezin met 7 kinderen.

We hebben in Leeuwarden gewoond van 1960 – 1970, waar mijn vader predikant was in de Baptisten Gemeente, toen nog aan de M.H. Trompstraat. Daar heb ik mijn middelbare schooltijd doorgebracht op het toen nog Gereformeerd Gymnasium om vervolgens mijn theologische studie aan de Vinkenhof, in Rüschlikon en in Utrecht af te ronden.

Ik ben in 1972 halftime begonnen als eerste predikant van de Baptisten gemeente ‘Elim’ in Drachten. Daarnaast heb ik een aantal jaren gewerkt als jeugdconsulent van de Ned. Baptisten Jeugdbeweging (NBJB) tot 1984. Vervolgens heb ik bijna 25 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Met speciale aandacht voor levensvragen en gelijkwaardigheid van mensen met een verstandelijke beperking in de kerk.
Na mijn pensionering ben ik actief betrokken bij Elim in het vormgeven van het gemeente-zijn in deze tijd. Ik richt mij vooral op het verstaan van geloofstaal voor het persoonlijk leven en beleven in deze tijd.

 

 

In mijn middelbare schooltijd kwam ik al in aanraking met de persoon van M.L. King en zijn geweldloze acties. Mijn vader was ook heel erg onder de indruk van hem.

Toen M.L. King in Amsterdam op het congres in de Rai sprak (ik heb daar overigens nog dia’s van!), hebben wij die kerkdienst in Leeuwarden gevolgd via de televisie, die in de kerk geplaatst was.

Wij zongen toen ook op de (oudere) jeugd (engelse)  gospelliederen

Ik herinner mij, dat er in de gemeente toch wel wat verzet was tegen  het zingen van engelse liederen.

Dat veranderde toen mijn vader een keer in de gemeente het verhaal vertelde van de betekenis van ‘we shall overcome’. Toen heeft de gemeente voor het eerst vol overtuiging dat lied gezongen in de kerk.

Dat lied is altijd met mij meegegaan in mijn leven. Terugkijkend kan ik zeggen, dat het te maken heeft met mijn gevoel van ‘het komt wel goed’, wat er ook maar gebeurt… Zowel in voor- als in tegenspoed. Een soort uitdrukking van een basis vertrouwen, en dat had en heeft toch alles te maken met het verhaal van God.

Een mooie herinnering aan dat lied was op een jeugdweekend van de Baptisten Jeugd van Elim in Oost-Berlijn, (toen was de muur er nog!). Daar zijn we met een groep jongeren an Köpenick in Potzdam geweest, in de Friedenskirche. Daar zette iemand van ons het lied ‘We shall overcome’ in. Steeds meer mensen deden daaraan mee. De strakke oostduitse sfeer veranderde en er kwamen veel emoties los. Twee oostduitse ‘bewaaksters’ waren helemaal emotioneel: ‘so etwas haben wir in alle der Jahren nicht mehr mitgemacht’. Iedereen was onder de indruk!

Ach zo kan ik nog meer momenten noemen, waarop het lied gezongen is betekenis heeft.

We zingen het in Drachten toch minstens één keer per jaar, vaak gekoppeld aan ‘Oh Freedom’.

En dan wordt het uit volle borst gezongen, met overigens het gevoel van nostalgie en de gele NBJB-bundel.

 

Je vroeg naar de reden waarom er veel gospels in de gele bundel terecht gekomen zijn.

Het was in het midden van de zeventiger jaren.

Er werden toen al veel gospels gezongen op de verschillende jeugdgroepen in het land, dank zij ritme en gitaarbegeleiding, denk ik.

De bundel was het resultaat van een groeiverhaal.

Toen ik begon te werken als jeugdconsulent zijn we bij de RJC de Programma Suggesties gaan uitgeven. Bij elke uitgave kwamen 4 liederen om te zingen.

Vaak aangedragen en met de hand ingevuld door Anne de Vries.

Als je dan een paar jaar bezig bent ontstaat vanzelf een bundel vol liederen.

 

Er bestond geen relatie met de beweging van M.L. King. Wel kun je zeggen, dat mensen vol bewondering waren voor de manier waarop hij op geweldloze wijze opkwam voor de niet-blanke amerikanen. Het boek ‘Rosa stond niet op’ maakte grote indruk! En dat hij ook nog Baptist was zorgde er wel voor, dat mensen trots op hem waren: je kon met hem voor de dag komen, als baptist!

 

Verder is het zo, dat het verhaal bij de gospels toch wel vaak genoemd is: liederen, die over bevrijding en de toekomst gaan. Liederen, die gezongen werden op de plantages. Liederen, die ervoor zorgden dat de negers het konden volhouden in hun situatie van slavernij.

Die liederen kregen eigenlijk nog meer betekenis, als je achteraf ziet, dat het ook in die richting gegaan is van gelijkberechtiging. Overigens inclusief alle tegenwerking en moeiten tot op vandaag.

Ja, en dan is de stap naar het gedachtengoed en de liederen van Johannes de Heer en de Maranatha beweging niet zo groot. Er zijn genoeg associaties te maken (zowel van de toekomst, als van ‘deez’ droeve wereld’)