058 21 22 291

Cursus: "geloof jij nog"

Geloven is in onze tijd niet meer vanzelfsprekend! Steeds vaker krijg je in gesprek te horen: Ik ben niet religieus of ik ben atheist. Wat zeg je als men allerlei argumenten heeft tegen het christelijk geloof, bv. dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten of dat religie alleen maar geweld opwekt? Hoe reageer je als iemand denkt dat het christelijk geloof alleen maar dient om je het gevoel te geven dat je zondig bent? Hoe kun je een niet-gelovige duidelijk maken wat het christelijk geloof inhoudt en wat het belang ervan is in het dagelijks leven?

 

In zeven bijeenkomsten proberen we aanknopingspunten te vinden om met niet gelovige vrienden, collega's en familie te praten over het belang van het geloof in God. Stof nav een boek van Hetty Lalleman

 

We zijn maandag 6 januari begonnen, resten nog 6 opeenvolgende maandagen (19.30 – 21.00 uur in de Parkkerk)

 

Terug naar het nieuwsoverzicht