058 21 22 291

De kerk is op zondag weer open vanaf 09:45

De kerk is op zondagen weer geopend

De deuren gaan open om 09:45

 

Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts. Blijf thuis!!

Blijf ook thuis als iemand in uw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten heeft.

Houd anderhalve meter afstand tussen u en andere kerkbezoekers, dit geldt voor binnen en buiten.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een mondkapje indien gewenst/nodig.

De zij- ingang van de kerk is gesloten.

Ontsmet uw handen bij binnenkomst.

Volg altijd de aanwijzingen op van de mensen die een hesje dragen.

Uw naam wordt opgeschreven bij de ingang en bij gasten ook het telefoonnummer.

De garderobe is dicht. De jas meenemen de kerk in.

Ga de kerkzaal aan de rechterkant binnen en vul de zaal van voren naar achteren, en van links naar rechts. Sluit aan.

Tieners (-18) kunnen gaan zitten op de 1e rij van de kraak, zij hoeven geen 1.5 meter afstand van elkaar te houden.

Kinderen van de zondagsschool pakken een zitkussen en gaan bij de stoel van hun ouders zitten op het kussen.

Stoelen staan op 1.5 meter van elkaar, deze graag laten staan. Geldt ook voor gezinsleden.

Geef elkaar geen hand en hoest/nies in uw ellenboog en zing niet mee!!

Voor de collecte staan er schalen bij de uitgang, maar het kan ook via de QR-code of overmaken via de bank.

Na afloop van de dienst zijn beide deuren open en verlaten eerst de achtersten de zaal en gaan we rij voor rij naar buiten.

Geef elkaar de ruimte en houd afstand, blijf niet hangen maar loop door naar buiten met in achtneming van de 1.5 meter regel.

Toiletbezoek zoveel mogelijk vermijden, vooraf en nadien handen wassen en het toilet schoonmaken, zoals vermeld staat op de deur, met desinfecterende doekjes die aanwezig zijn.

Kom op tijd!!  Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen dit is ook de reden dat er niet met vaste plaatsen rekening gehouden kan worden.

Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de regels van de regering.

Terug naar het nieuwsoverzicht