058 21 22 291

Pastoraat

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” Matteüs 11:28.

Zorgen maken, vermoeid zijn en gebukt gaan onder lasten, het is allemaal deel van het leven. Er zijn tijden dat het goed gaat en tijden dat het minder is. Jezus wist daarvan en nodigde de mensen uit om de zorgen met hem te delen. Dat is een geweldig iets waar al door de eeuwen heen mensen dankbaar gebruik van maken.

Toch is het ook goed om gewoon met een ander mens de zorg te delen. Dat kan in de Parkkerk. Er zijn drie pastorale raadsleden die beschikbaar zijn voor wat wij noemen ‘pastoraat’. In principe eenmalig en mocht er meer nodig zijn, dan zal er verwezen worden naar passende professionele hulpverlening, zo mogelijk met een christelijke identiteit.

De volgende personen kunt u benaderen voor pastorale zaken:

  • Jeugd: Jantine de Valk - Kooistra, 06 - 11517931 of email
  • Volwassenen: Anneke Plantinga, 058 - 213 67 13 of email
  • Ouderen: Anneke Bosma, 058 - 2158232 of email

Naast deze contactpersonen is er in de Parkkerk een groep mensen die zich beschikbaar stelt voor het pastorale werk.

Naast de ‘gewone’ pastorale zorg geloven we in de kracht van gebed en in de bijzondere aandacht door middel van ziekenzalving voor onze langdurig zieken.

Zoek gerust eens contact met de mensen van de Parkkerk of bezoek eens een zondagse samenkomst. Na afloop is er altijd gelegenheid tot gebed met en voor u persoonlijk.

Voor de jongeren tot en met 30 jaar heeft de Parkkerk een eigen netwerk van een aantal bewogen dertigers, het Jongerencontact.